Warsztaty artystyczne z „Tęczówką” to wszechstronny rozwój i twórcza zabawa!
Nietypowa oferta zajęc i technik plastycznych!
1d

Graficzne przemiany cz. III. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 03.07.2013

Trzecie warsztaty z cyklu Graficzne przemiany  pośwęciliśmy technice monotypii.
Spośród przygotowanych wydruków rycin i obrazów Łazienek uczestnicy warsztatów wybrali jedną najbardziej im odpowiadającą i wykonali w  oparciu o nią monotypie. Na pleksi z rozwałkowaną farbą drukarską kładliśmy reprodukcję wybranej ryciny lub obrazu, następnie rysowaliśmy po niej narzędziami różnej grubości uzyskując ciekawe efekty na odwrocie kartki, po czym odbijaliśmy na prasie drukarskiej, na innym już papierze tzw. widmo monotypii. Otrzymaliśmy w ten sposób dwie odbitki  pozytyw i negatyw.


Facebook